Hrvatski English Deutsch Česky Spain

Regulamin pobytu


W celu zapewnienia Państwu miłego pobytu oraz uniknięcia możliwych nieporozumień, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Potwierdzenie przez Państwa rezerwacji jest równoznaczne także z tym, że zapoznali się się Państwo z niniejszym Regulaminem, zgadzają się Państwo z nim oraz zobowiązują się do pełnego przestrzegania jego postanowień. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować anulowanie Państwa rezerwacji oraz konieczność wcześniejszego opuszczenia kwatery, bez względu na wcześniejsze uregulowanie płatności.

1.    Przy zakwaterowaniu goście wręczają właścicielowi osobiste dokumenty wszystkich osób objętych rezerwacją w celu zameldowania (paszporty lub dowody osobiste, voucher) i płacą resztę kwoty za wykupioną usługę. Dokumenty osobiste muszą być Państwu zwrócone w ciągu 24h.

2.    Właściciel pozostaje do dyspozycji w czasie Państwa pobytu w celu udzielenia potrzebnych informacji oraz pomocy.

3.    Goście są odpowiedzialni za utrzymanie porządku i czystość w kwaterze. Właściciel nie ma obowiązku czyścić i sprzątać w czasie pobytu gości ani wynosić śmieci z kwater.

4.    Właściciel zmienia pościel co 7 dni.

5.    Goście mają obowiązek sami pilnować swoich rzeczy i kosztownych przedmiotów pozostawionych w kwaterach, a właściciel nie odpowiada za ich ewentualne zagubienie. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi i okna.

6.    Właściciel nie ma prawa podczas nieobecności gości wchodzić do wynajętej przez nich kwatery, za wyjątkiem szczególnych okoliczności, w czasie których jest niezbędne wejście do kwatery w celu zapobieżenia powstaniu możliwej szkody lub niebezpieczeństwa. O swoim wejściu do kwatery właściciel ma obowiązek powiadomić gości przy pierwszym kontacie z gośćmi po wejściu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia właściciela, że została uczyniona szkoda, goście są zobowiązani umożliwić właścicielowi wejście do kwatery w celu sprawdzenia sytuacji.

7.    Pobyt zwierząt domowych na kwaterze jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia właściciela obiektu. Przywiezienie zwierząt domowych bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu podczas wykonywania rezerwacji jest zabronione. W takim przypadku właściciel obiektu oraz agencja mają pełne prawo do anulowania rezerwacji. Gość jest zobowiązany uważać, żeby zwierzę domowe nie skakało po umeblowaniu i nie czyniło szkód, oraz do natychmiastowego usunięcia jego odchodów na kwaterze, podwórku, w domu i jego bezpośrednim otoczeniu oraz na plaży. Jeśli wcześniej było umówione, że zwierzę domowe będzie przebywać poza samą kwaterą, wówczas jest ściśle zabronione przebywanie zwierzęcia w zarezerwowanej kwaterze.

8.    Do kwatery nie wolno wnosić broni, substancji łatwopalnych, łatwoeksplodujących oraz z silnym i nieprzyjemnym zapachem, żadnych urządzeń do gotowania (kuchenka elektyczna itp), a także innych urządzeń elektrycznych (wentylator itp.) bez pozwolenia właściciela.

9.    Prosimy o dbanie o wynajętą kwaterę i uważne korzystanie z umeblowania oraz ze sprzętów w obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu. Nie wolno przenosić mebli pomiędzy pomieszczeniami, wynosić wyposażenia kwatery do innej kwatery, z obiektu oraz na plażę.

10.  Przed wyjściem z kwatery prosimy obowiązkowo złożyć parasole, zamknij chowane markizy, wyłączyć oświetlenie, urządzenia elektryczne i gazowe oraz zakręcić krany. Zwracamy także szczególną uwagę na obowiązek wyłączenia klimatyzacji, gdy nie ma Państwa w kwaterze oraz zakaz włączania klimatyzacji przy otwartych drzwiach i oknach. Zabrania się chłodzenia jedzenia i napojów bieżącą wodą. Zabronione jest także wyrzucanie śmieci do muszli klozetowych, umywalek i innych miejsc, które nie są do tego przeznaczone (na przykład na podwórku i w bezpośrednim otoczeniu obiektu).

11.  Ściśle zabronione jest przyprowadzanie do kwatery oraz do obiektu osób, które nie są objęte rezerwacją. Jeśli w kwaterze lub na terenie obiektu zostaną zastane osoby, które nie są objęte rezerwacją lub nie zostały zgłoszone w momencie rezerwacji, właściciel i agencja mają pełne prawo do anulowania rezerwacji. Goście z innych kwater w obiekcie lub z innych obiektów (które mają innych właścicieli) nie mają prawa pobytu w zarezerwowanej przez Państwa kwaterze bez wyraźnego pozwolenia właściciela obiektu.

12.  Gość, który umyślnie lub przypadkowo spowoduje awarię lub szkodę w kwaterze i obiekcie, będzie musiał zwrócić właścicielowi wszystkie powstałe koszty.

13.  Jeśli gość w dniu rozpoczęcia rezerwacji przyjeżdża do kwatery po 20:00, wówczas ma obowiązek wcześniej zadzwonić do właściciela obiektu i zgłosić późny przyjazd, aby uniknąć sytuacji, że właściciel, myśląc że Państwo już nie przyjadą, przyjął już na kwaterę innych gości. Jeśli gość nie zgłosi późniejszego przyjazdu (po godzinie 20:00), gospodarz uzna, że gość anulował zakwaterowanie.

14.  W dniu wyjazdu goście są zobowiązani do opuszczenia kwatery do 10:00, aby została wysprzątana i przygotowana dla następnych gości, którzy przyjeżdżają w tym samym dniu i mają prawo pobytu od 14:00. Goście są zobowiązani pozostawić wynajętą kwaterę w stanie, w jakim ją zastali - wysprzątaną i nieuszkodzoną.

15.  Od 23:00 do 8:00 obowiązuje cisza nocna, a od 14:00 do 17:00 - cisza popołudniowa. Z tego powodu prosimy w tym czasie nie przeszkadzać właścicielowi i jego sąsiadom, a także drugim gościom w obiekcie. 

16.  Rezerwacja gościa, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, może zostać anulowana. W przypadku anulowania przez właściciela obiektu z powodu nieposzanowania postanowień nieniejszego Regulaminu, gościowi nie zwraca się zapłaconej kwoty, bez względu na skrócony pobyt.

Rozpoczęcie korzystania z usługi jest równoznaczne ze znajomością Regulaminu i zaakceptowaniem przez gościa wszystkich obowiązków i warunków tutaj wyszczególnionych. Wszystkie spory, które nie będą mogły zostać rozwiązane polubownie z właścicielem obiektu, będą rozstrzygnięte interwencją policji lub sądu w Makarska. Wszystkie reklamacje będą brane pod uwagę pod warunkiem zgłoszenia ich w czasie pobytu. Późniejsze reklamacje nie będą brane pod uwagę.