Posebne ponude

Poštovani gosti, ovdje su posebne ponude za neke termine u sezoni 2018.

1. Apartman A2, termin 17.8.-20.8.2018., 3 dana, 2 osobe, posebna cijena je 150 eura ukupno!

2. 

3. 

4. 

5. Apartman A3b, termin 19.8.-22.8.2018., 3 dana, 3+1 osobe, posebna cijena je 170 eura ukupno!

6. 

7. Apartman A2a, termin 20.8.-22.8.2018., 2 dana, 2+2 osobe, posebna cijena je 100 eura ukupno!

8. 

9. 

10. Apartman A2, termin 18.9.-30.9.2018., 5 dana, 2 osobe, posebna cijena je 24 eura noćenje!

11. 

Molimo, pozovite se na ponudu!